Bebouwing
1.500 m2 (bestaand)


LOCATIE
De Dreef 2, Zeist-Noord


Groene parkzone
bomen, groen en paden: circa 5.000 m²


TOTAAL OPPERVLAK
circa 7.000

EEN TOPLOCATIE

EEN TOPLOCATIE


LOCATIE
De Dreef 2, Zeist-Noord


Bebouwing
1.500 m2 (bestaand)


Groene parkzone
bomen, groen en paden: circa 5.000 m²


TOTAAL OPPERVLAK
circa 7.000